Termeni si Condiții

 1. Despre noi
  Serviciul https://maruan.ro/ este oferit de Maruan Stained Glass SRL cu sediul în București, Bvd Chisinau nr 11,  înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/20680/2021, având cod unic de înregistrare 45271441, denumita in cele ce urmează Societatea.

  Ne puteți contacta prin următoarele mijloace: 

Prin e-mail la:
contact@maruan.ro – pentru inițiere colaborări și parteneriate.
Prin telefon la numărul: 0040749.043.121 

II. Despre maruan.ro
maruan.ro este un serviciu e-commerce care oferă utilizatorilor săi posibilitatea de a intra în posesia produselor afișate. Achiziția produselor se face pe baza comenzilor primite prin site. 

III. Proprietatea Intelectuală


Conținutul și designul maruan.ro, precum și orice alt material având legătură cu acesta trimis dvs. prin email sau furnizat dvs. prin orice altă modalitate (exemplu: articole, design, descriere produse și orice alte materiale), aparțin Societății și/sau colaboratorilor săi – acolo unde acest lucru este specificat în mod expres – (drept de autor) și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Nu puteți utiliza, reproduce sau permite nimănui sa utilizeze sau să reproducă materialele maruan.ro fără a deține o permisiune scrisă, prealabilă din partea Societății.


 1. Înregistrarea ca utilizator


Site-ul maruan.ro poate fi accesat în mod gratuit, iar simpla navigare in paginile acestuia nu este condiționată de înregistrarea ca utilizator (crearea unui cont de utilizator pe Site).  

Întrucât prevederile Termenilor și Condițiilor de utilizare și ai Politicii de Confidențialitate pot fi modificate, vă rugăm să le revedeți periodic. În condițiile în care nu veți mai fi de acord cu prevederile acestora, vă rugăm să nu mai accesați/folosiți serviciile maruan.ro. V. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal – precum numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon ale unei persoane vizate – se va efectua de fiecare dată în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul”) și în concordanță cu reglementările de protecție a datelor specifice țării în care operează Maruan Stained Glass SRL. În calitate de operator, Maruan Stained Glass SRL  a implementat numeroase măsuri tehnice și organizaționale ca să asigure protecția completă a datelor personale. 

 1. Definiții
 2. a) Date personale sau Datele cu caracter personal se referă la orice informație care face posibilă identificarea unei persoane fizice (persoană vizată). 
 3. b) Persoana vizată – reprezintă o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică „identificabilă” este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, inclusiv prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori caracteristici identității sale fizice, fiziologice, mentale, economice, culturale sau sociale, 
 4. c) Prelucrarea – reprezintă a efectua orice operațiune sau set de operațiuni asupra Datelor cu caracter personal, cu sau fără mijloace automate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea (prin transmitere, difuzare sau punere la dispoziție în alt mod), alinierea sau combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea, 
 5. d) Restricția prelucrării – se referă la marcarea datelor personale prelucrate cu scopul de a limita prelucrarea lor în viitor, 
 6. e) Crearea de profiluri – se referă la orice formă autorizată de prelucrare a datelor personale consistând în folosirea datelor personale pentru a evalua anumite aspecte personale caracteristice pentru o persoană fizică, în particular pentru a analiza sau a prezice aspecte referitoare la performanța la muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, locația sau deplasările unei persoane fizice, 
 7. f) Pseudonimizarea – este prelucrarea datelor personale într-o asemenea manieră încât datele personale nu mai pot fi atribuite unei persoane vizate fără utilizarea unor informații adiționale, cu condiția ca aceste informații adiționale să fie stocate separat și să fie supuse unor măsuri tehnice și organizaționale care să asigure faptul că datele personale nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile, 
 8. g) Operator sau operator responsabil pentru prelucrare – este persoana fizica sau juridica, autoritate publică, agenție sau alt organ care, singur sau cu ajutorul unor terțe părți, determină scopurile sau mijloacele prelucrării de date personale; acolo unde scopurile și mijloacele prelucrării sunt determinate de legislația Uniunii sau a Statelor Membre, operatorul sau criteriile specifice pentru nominalizarea lui pot fi furnizate de legislația Uniunii sau a Statelor Membre, 
 9. h) Destinatarul – este o persoană fizica sau juridica, autoritate publică, agenție sau alt organ, către care datele personale sunt dezvăluite, fie el o terță parte sau nu. Cu toate acestea, autoritățile publice care ar putea să primească datele personale în cadrul unei anchete particulare în concordanță cu legislația Uniunii sau a Statelor Membre nu vor fi văzute ca destinatari; prelucrarea acelor date de către autoritățile publice va fi în conformitate cu regulile aplicabile protecției datelor în concordanță cu scopurile prelucrării. 
 10. i) Terță parte – este o persoană fizica sau juridica, autoritate publică, agenție sau alt organ în afara persoanei vizate, operator, prelucrător și persoane care, sub autoritatea directă a operatorului sau a prelucrătorului, sunt autorizate să prelucreze date personale, 
 11. j) Consimțământ – consimțământul persoanei vizate este orice indicație dată în mod liber, specifică, informată și clară pe care persoana vizată o oferă printr-o declarație sau printr-o acțiune afirmativă clară, semnificând acordul pentru prelucrarea datelor sale personale.

 

 1. Numele și adresa operatorului: Maruan Stained Glass SRL 

 

 1. Date de contact pentru sesizări de protecție a datelor cu caracter personal

Orice persoană vizată ne poate oricând contacta în mod direct cu orice întrebări sau sugestii în legătură cu protecția datelor cu caracter personal la următoarea adresă de e-mail contact@maruan.ro

 

 1. Cookies

Paginile de internet Maruan Stained Glass SRL folosesc Cookies. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate într-un computer prin intermediul browserului de internet. Multe site-uri și servere utilizează cookie-uri. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-un șir de caractere prin care paginile și serverele internet pot fi atribuite browserului de internet în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web si serverelor vizitate să diferențieze browserul individual al datelor de la alte browsere de internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de internet poate fi recunoscut si identificat folosind un cod de cookie unic. Prin utilizarea cookie-urilor, Maruan Stained Glass SRL poate furniza userilor site-ului mai multe servicii ușor de utilizat care nu ar fi posibile fără setarea cookie-urilor. Cu ajutorul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate având în vedere utilizatorul. Cookie-urile ne permit, după cum am menționat anterior, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a ușura utilizarea de către utilizatori a site-ului nostru web. Utilizatorului site-ului web care utilizează module cookie, cu titlu de exemplu menționăm, nu trebuie să introducă date de acces de fiecare dată când site-ul este accesat, deoarece acesta este preluat de site-ul web, iar cookie-ul este astfel stocat în sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui coș de cumpărături într-un magazin online. Magazinul online își amintește articolele pe care un client le-a plasat în coșul de cumpărături virtuale prin intermediul unui modul cookie. În timpul utilizării este posibil să colectăm automat informații cum ar fi adresele IP de la care accesați site-ul și browserul pe care îl folosiți, iar dumneavoastră sunteți de acord cu stocarea anumitor informații pe computerul dumneavoastră (“module cookie”), toate în scopul de a vă asigura un acces optim la site și operarea acestuia de către dumneavoastră. Avem o pagină detaliată cu cookie-urile folosite pe site-ul Maruan Stained Glass SRL  la cookie page

 

 1. Posibilitatea contactului prin website

Website-urile Maruan Stained Glass SRL conțin informații care permit un scurt contact electronic cu compania noastră, precum și comunicarea directă cu noi, prin includerea unei adrese de email generale. Dacă o persoană vizată ne contactează prin email sau prin formularul de contact, datele personale transmise de către aceasta in mod voluntar sunt stocate automat. Astfel de date personale, transmise în mod voluntar de către o persoană vizată către operator, sunt stocate pentru scopul prelucrării și contactării persoanei vizate. 

 

 1. Ștergere de rutină și blocarea datelor personale

Maruan Stained Glass SRL va prelucra și stoca date personale ale persoanei vizate numai pe perioada necesară pentru a-și îndeplini scopul de stocare, sau pe perioada care este prevăzută de către legiuitorul european sau de către alte legi aplicabile. Dacă scopul stocării nu este aplicabil, sau dacă perioada de stocare prevăzută de legislația aplicabilă în vigoare expiră, datele personale sunt șterse, în concordanță cu cerințele legale.

 

 1. Drepturile persoanei vizate
 2. a) Dreptul de acces al persoanei vizate. In vederea exercitării dreptului de acces persoana vizata poate oricând să contacteze Maruan Stained Glass SRL cu o solicitare in acest sens prin care sa obțină un raport al datelor cu caracter personal; 
 3. b) Dreptul de rectificare. Fiecare persoană vizată are dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal atunci când acestea sunt incorecte sau au suferit anumite modificări sau necesită a fi completate. 
 4. c) Dreptul la ștergere. Fiecare persoană vizată are dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal după cum urmează: i) atunci când datele nu mai sunt necesare in scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate, ii) persoana vizata își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, iii) persoana vizată obiectează la prelucrare în conformitate cu articolul 21(1) din Regulament și nu există temeiuri legale pentru prelucrare, sau persoana vizată obiectează la prelucrare în conformitate cu articolul 21(2) din Regulament, iv) datele cu caracter personal au fost procesate in mod ilegal sau o dispoziție legala in vigoare impune ștergerea acestora.
 5. d) Dreptul la restricționarea prelucrării. Fiecare persoană vizată are dreptul de a obține restricționarea prelucrării, acolo unde unul dintre următoarele cazuri se aplică: i) acuratețea datelor personale este contestată de persoana vizată, ii) prelucrarea este ilegală și persoana vizată se opune ștergerii datelor personale, dar cere în loc restrictionarea utilizării lor, iii) Maruan Stained Glass SRL  nu mai are nevoie de datele personale cu scopul de a le prelucra, dar ele sunt cerute de persoana vizată pentru unitate, în vederea exercitării unor drepturi, iv) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21(1) din Regulament până la verificarea dacă temeiurile legitime ale Maruan Stained Glass SRL prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 6. e) Dreptul la portabilitatea datelor. Fiecare persoană vizată are dreptul sa solicite transferarea datelor cu caracter personal către o terță persoana sau către însăși persoana vizată. 
 7. f) Dreptul la opoziție. Fiecare persoană vizată are dreptul de a se opune oricând, din motive care au legătură cu situația sa particulară, la prelucrarea datelor personale care îl/o vizează, fapt care se bazează pe punctele (e) și (f) din Articolul 6(1) din Regulament. Aceasta se aplică și creării de profiluri. Maruan Stained Glass SRL nu va mai prelucra date personale în eventualitatea unei opoziții, decât dacă putem demonstra temeiuri convingătoare și legitime pentru prelucrare, care suprascriu interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate, sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale. Dacă Maruan Stained Glass SRL prelucrează date personale pentru scopuri de marketing direct, acolo unde exista un consimțământ prealabil, persoana vizată va avea dreptul să se opună oricând la prelucrarea datelor sale personale pentru un astfel de marketing. Aceasta se aplică creării de profiluri până în punctul în care este în relație cu un astfel de marketing direct. Dacă persoana vizată obiectează la prelucrarea realizată de Maruan Stained Glass SRL pentru scopuri de direct marketing, atunci Maruan Stained Glass SRL nu va mai procesa datele sale personale în aceste scopuri. În plus, persoana vizată are dreptul, pe temeiuri legate de situația sa particulară, să obiecteze la prelucrarea datelor sale personale de către Maruan Stained Glass SRL pentru scopuri de cercetare științifică sau de cercetare istorică, sau pentru scopuri statistice, în conformitate cu Articolul 89(1) din Regulament, decât dacă prelucrarea e necesară pentru realizarea unei sarcini îndeplinite în interes public.
 8. g) Luarea deciziilor individuale, inclusiv crearea de profiluri. Fiecare persoană vizată are dreptul să nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice cu privire la aceasta sau în mod similar o afectează în mod semnificativ, atât timp cât decizia nu se bazează pe acordul explicit al persoanei vizate. Maruan Stained Glass SRL va implementa măsuri de susținere adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele legitime, cel puțin dreptul de a obține o intervenție umană din Maruan Stained Glass SRL, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia. 
 9. h) Dreptul de a retrage consimțământul. Fiecare persoană vizată are dreptul să-și retragă consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment. 
 10. i) Dreptul de a formula o plângere autorității de supraveghere – în cazul in care persoana vizată apreciază ca drepturile sale legitime în legătură cu operațiunile de prelucrare a datelor personale au fost încălcate, aceasta se poate adresa cu o plângere in acest sens Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, Bucuresti, Romania.

 

Daca doriți să vă exercitați drepturile sau să ne transmiteți o notificare / cerere vă rugăm să ne contactați la datele de contact indicate aici. Maruan Stained Glass SRL vă va răspunde în cel mai scurt timp posibil dar nu mai târziu de 30 de zile. Pentru orice întârzieri vă vom anunța și vă vom oferi motivele justificate ale întârzierii. 

 

 1. Temeiul juridic pentru prelucrare

 

Art. 6(1) lit. a Regulamentului servește ca bază juridică pentru prelucrarea operațiunilor pentru care obținem consimțământul pentru un anumit scop de prelucrare. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care este parte persoana vizată, cum este cazul, de exemplu, atunci când operațiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru furnizarea oricărui alt serviciu, prelucrarea este pe baza articolului 6 alineatul (1) lit. b din Regulament. Același lucru este valabil și pentru operațiunile de procesare care sunt necesare pentru realizarea măsurilor precontractuale, de exemplu în cazul anchetelor referitoare la produsele sau serviciile noastre. Compania noastră este supusă unei obligații legale prin care este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se face pe baza art. 6 (1) lit. c Regulament. In cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, în cazul în care un vizitator a fost rănit în compania noastră și numele, vârsta, datele de asigurare de sănătate sau alte informații vitale ar trebui să fie transmise unui medic, spital sau unei alte părți terțe. Apoi, prelucrarea se va baza pe Art. 6 (1) lit. d din Regulament. În cele din urmă, operațiunile de prelucrare s-ar putea baza pe articolul 6 alineatul (1) litera f din Regulament. Acest temei juridic este utilizat pentru operațiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre motivele juridice menționate mai sus, dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de compania noastră sau de o terță parte, cu excepția cazului în care aceste interese sunt înlăturate de interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecție a datelor cu caracter personal. Astfel de operațiuni de prelucrare sunt în mod special permise deoarece au fost menționate în mod specific de legiuitorul european. El a considerat că un interes legitim ar putea fi asumat dacă persoana vizată este clientul operatorului (considerentul 47 din propoziția 2 din Regulament). Pentru mai multe detalii verificați pagina noastră 

 

 1. Interesele legitime urmărite de operator sau de o terță parte

 

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera f Regulament, interesul nostru legitim este să ne desfășurăm afacerea în favoarea bunăstării tuturor angajaților și acționarilor noștri.

 

 1. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal vor fi păstrate doar pentru perioada necesara scopului pentru care au fost colectate. După expirarea perioadei respective, datele corespunzătoare sunt șterse. Vor fi păstrate doar acele date cu caracter personal care fac parte din acte / documente pentru care legea prevede un termen de arhivare iar la expirarea termenului legal de arhivare acestea vor fi distruse. Pentru mai multe detalii verificați pagina noastră 

 

 1. Furnizarea de date cu caracter personal ca cerință legală sau contractuală; Cerința necesară pentru a încheia un contract; Obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; consecințele posibile ale neîndeplinirii acestor date

 

Clarificam faptul că furnizarea de date cu caracter personal este cerută parțial de lege (de ex. reglementări fiscale) sau poate rezulta și din dispoziții contractuale (de exemplu, informații privind partenerul contractual). Uneori poate fi necesar să se încheie un contract conform căruia persoana vizată ne furnizează date cu caracter personal, care trebuie prelucrate ulterior de noi. Persoana vizată este, de exemplu, obligată să ne furnizeze date cu caracter personal atunci când compania noastră semnează un contract cu el sau ea.

 

 1. Protejarea datelor cu caracter personal

Maruan Stained Glass SRL aplică un cadru intern de politici și standarde minime privind protecția datelor cu caracter personal. Aceste politici si standarde sunt actualizate periodic pentru a corespunde reglementarilor și evoluției pieței. In conformitate cu dispozițiile legale în vigoare luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate (politici, proceduri, securitate etc.) tocmai pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor cu caracter personal precum și pentru a asigura cadrul necesar prelucrării acestora.


 1. Procedura de cumpărare
  Pentru a cumpăra și intra în posesia produselor oferite spre vânzare pe maruan.ro este necesara parcurgerea următoarelor etape:
  – identificarea și alegerea produselor
  – efectuarea plății produselor. Plata se efectuează transfer bancar/ordin de plată sau ramburs, în condițiile reglementate la Capitolul VII, iar costul final va conține prețul produsului comandat, prețul livrării si, daca este cazul, prețul timbrului verde, în conformitate cu dispozițiile HG448/2005.
  Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe maruan.ro, sunteți de acord cu forma de comunicare (telefonică sau prin e-mail) prin care Site-ul își derulează operațiunile. 


VII. Cum cumpăr
VII.1. Preturile
Cu excepția cazurilor în care este prevăzut altfel, prețurile produselor afișate pe maruan.ro reprezintă prețurile finale de cumpărare. Prețurile finale de cumpărare pot fi estimate in funcție de preturile standard practicabile la nivelul industriei produsului comercializat. Prețurile finale de cumpărare pot să nu reprezinte cele mai competitive prețuri de pe un anumit segment de produse sau pentru o anumită perioadă. 


VII.2. Metode de plata
Pentru efectuarea plății produselor comandate, puteți alege dintre următoarele metode de plata: transfer bancar/ordin de plata sau numerar/cash la livrare. Daca ați ales ca metoda de plata transferul bancar/ordin de plată, următorul ecran vă mulțumește pentru comanda plasată și vă oferă informațiile relevante pentru comandă și plată. Aceste informații le veți primi și prin e-mail, sub forma unei facturi (detalii in cap. VII.2.1). Daca ați ales sa plătiți numerar/cash la livrare, după plasarea comenzii veți primi prin e-mail informațiile relevante pentru comanda dvs., sub forma unei facturi, urmând sa efectuați plata produsului către persoana care efectuează livrarea.
 
VII.2.1. Cum cumpăr și plătesc produse de pe site-ul marua.ro prin transfer bancar/ordin de plată?
Puteți cumpăra produse prin maruan.ro prin următorii pași:
a. Selectați produsul pe care doriți să-l achiziționați și apăsați pe linkul “Add to basket”.
b. Apăsați View basket și introduceți/confirmați datele dvs. personale.
Aceste informații sunt necesare pentru procesarea corecta si eficienta a comenzii plasate de către dvs. Vă rugăm să completați corect formularul si să indicați persoanele către care se face facturarea si livrarea. Adresa de e-mail are importanță extremă deoarece informațiile legate de comandă și produsele comandate vor fi transmise prin e-mail. O adresă de e-mail incorecta încetinește întregul proces de comandă. Mai mult, Societatea nu va putea să vă contacteze și să vă informeze asupra stării comenzii dvs. Dacă adresa de livrare nu este aceeași ca adresa de facturare, indicați acest lucru prin bifarea opțiunii. Alegeți metoda dorită de plată și confirmați datele alegând “Place order”. Daca ați ales metoda de plata Transfer bancar/ordin de plata, veți primi prin e-mail o factură cu toate datele privitoare la comanda dvs., următorul pas fiind efectuarea plății in cel mai scurt termen. În procesul efectuării plății prin transfer bancar/ordin de plată, trebuie sa menționați la secțiunea Detalii de plată a ordinului de plată, numărul facturii primite prin email, care reprezintă confirmarea comenzii plasate. 

VIII – Descrierea si returnarea produselor
Maruan.ro nu garantează ca descrierile produselor sau a altor tipuri de materiale care au legătură cu acestea sunt precise, complete, curente sau fără erori. Daca un produs oferit de maruan.ro este diferit față de descrierea aferentă acestuia de pe Site, îl puteți returna respectând prevederile Politicii de returnare a produselor a Site-ului și în conformitate cu legislația romana in vigoare. 
Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantul că renunță la cumpărare, fără penalități si fără invocarea unui motiv, in termen de 14 zile de la primirea produsului, în conformitate cu dispozițiile Ordonanței nr. 34/2014.
In cazul in care înțelegeți sa valorificați acest drept aveți următoarele obligații:
– de a returna produsul cumpărat, in ambalajul original, nedeteriorat, pe cheltuiala dvs.
– de a returna produsul cumpărat nedeteriorat, în starea în care v-a fost livrat. 

IX. Recenzii, comentarii, comunicări și alte tipuri de conținut
Utilizatorii pot posta recenzii, comentarii sau alte tipuri de conținut; trimite sugestii, idei, pune întrebări, propune articole sau, alte tipuri de materiale, atâta timp cat conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu încalcă dreptul la intimitate sau legea cu privire la protejarea proprietății intelectuale; nu conține viruși informatici, comunicări comerciale, politice, care instigă la ură sau intoleranță pe motive etnice, religioase, rasiale, de orientare sexuală, mesaje colective sau alte forme de spam. În vederea postării de recenzii, comentarii, comunicări și alte tipuri de conținut, nu puteți folosi adrese de e-mail sau identități false. Maruan.ro își rezervă dreptul, dar nu are obligația de a elimina sau edita toate tipurile de conținut postate de către utilizatori și nu are obligația de a revedea periodic acest conținut. Odată cu postarea de recenzii, comentarii, comunicări și alte tipuri de conținut pe maruan.ro, transmiteți, în afara cazurilor in care Societatea indică altfel, drepturile de proprietate intelectuală, în mod neexclusiv, perpetuu, irevocabil, asupra materialelor postate. Societatea are dreptul de a modifica, reproduce, transmite, adapta, publica, distribui materialele postate de către utilizatori, prin orice mijloc de comunicare în masă, din orice țară. Prin postarea de recenzii, comentarii, comunicări si alte tipuri de conținut pe maruan.ro, cedați dreptul Societății de a folosi materialele postate; garantați că dețineți sau controlați într-o altă formă, dreptul de proprietate intelectuală asupra materialelor pe care le postați; că materialele postate nu violează nici una dintre condițiile de postare ale recenziilor, comentariilor, comunicărilor și alte forme de conținut din partea utilizatorilor, ale maruan.ro. 
Maruan.ro are dreptul, dar nu obligația de a monitoriza, edita sau șterge, orice tip de conținut sau activități ale utilizatorilor pe Site. Maruan.ro nu este responsabil și nu își asumă responsabilitatea pentru nici unul dintre materialele postate de către alte terțe părți pe Site. Maruan.ro are dreptul de a nu publica toate comentariile și articolele propuse de către utilizatori.

X. Forță Majoră
Maruan.ro, afiliații sau/și în general furnizorii de produse sau servicii către maruan.ro nu pot fi făcuți responsabili pentru nicio întârziere sau eroare rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voința maruan.ro. Aceasta exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare a echipamentului tehnic de la maruan.ro, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele maruan.ro, erorile de operare, precum si cazurile de forță majoră stipulate de legislația româna în vigoare.

XI. Publicitatea
Maruan.ro poate afișa, în paginile sale, reclame la produsele din oferta sa precum și la produse ori servicii aparținând terților. Prin utilizarea Maruan.ro și prin acceptarea Termenilor și Condițiilor de utilizare ale acestuia și a Politicii de confidențialitate, vă exprimați in mod direct acceptul de a fi destinatarul acestor comunicări cu caracter comercial.

XII. Reclamații privind încălcarea legii referitoare la protejarea proprietății intelectuale
Maruan.ro respectă dreptul la proprietatea intelectuală a terților. Daca ați observat ca Site-ul conține informații care încalcă dreptul acestora la proprietate intelectuală, va rugam sa ne trimiteți o înștiințare la adresa de email sau sa ne contactați la numărul de telefon afișate la capitolul Despre noi din prezentul contract. 

XIII. Legislația aplicabila
Serviciile oferite de Societate prin intermediul maruan.ro sunt guvernate de dispozițiile legilor romane, cu precădere de Legea 365/2002 privind comerțul electronic, Ordonanța Guvernului OUG 34/2014 , privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii.
Termenii si condițiile maruan.ro se supun legislației române. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabila, in termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul maruan.ro. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, litigiile dintre Părți se vor supune rezolvării instanțelor judecătorești competente de pe raza municipiului București. 

XIV. Prezentarea ofertei 
Maruan.ro își rezervă dreptul de a opera oricând, orice modificări asupra prețurilor și datelor tehnice prezente pe site-ul maruan.ro, fără o înștiințare prealabilă. Datele tehnice prezente pe site-ul maruan.ro au caracter informativ și nu reprezintă o obligație contractuală. Fotografiile de pe site-ul maruan.ro au caracter informativ și pot exista diferențe între acestea și produs.